simbolprint@gmail.com | simbolprint@yahoo.com 011/3224-972 063/77 11 801 viber065/3224-972 27 marta 27, Beograd

Ukoliko imate želju da pripremu za štampu (idejno rešenje) uradite sami potrebno je ispoštovati neke parametre.

Bitno je ostaviti marginu od ivice sečenja do teksta najmanje 4mm.

Pripremu raditi u CMYK kolor modelu, u rezoluciji od 300dpi.

Ukoliko snimate pripremu u Corel formatu fontove obavezno pretvorite u krive tako što ćete pritisnuti na tastaturi CTRL+A, zatim u meniju Arrange aktivirati komandu Ungroup All, nakon toga u meniju Edit opcija Select all aktivirate komandu Text i nakon toga pritisnete na tastaturi CTRL+Q. To će sav tekst na strani pretvoriti u krive, nakon čega izmene teksta neće više biti moguće, a pri otvaranju istog na drugom računaru neće tražiti fontove, te nam taj fajl sačuvan pod odgovarajućim imenom u verziji do X3 (13) pošaljete.

Ukoliko snimate pripremu u Adobe Illustrator formatu fontove obavezno pretvorite u outlines tako što ćete pritisnuti na tastaturi CTRL+A, zatim ući u meni Type i u njemu odabrati komandu Create outlines (skraćenica na tastaturi je Shift+Ctrl+O). To će sav tekst na strani pretvoriti u krive, nakon čega izmene teksta neće više biti moguće, a pri otvaranju istog na drugom računaru neće tražiti fontove, te nam taj fajl sačuvan pod odgovarajućim imenom u verziji do CS4 pošaljete.

“PRIPREME” pravljene u Word-u, Excell-u, Power Point-u, Publisher-u, Paint-u, Open office-u, Nero Cover Designer-u, Outlook-u, pripreme smeštene u memoriji mobilnih telefona, fotoaparata donosite ili šaljete isključivo uz prethodnu konsultaciju sa nama.